Biri im! Islami është feja jote


Biri im!

Të gjitha rrugët të shpien tek Islami, nëse nijeti është i pastër dhe vendosmëria e plotë

Nuk e humbet rrugën vetëm se ai që është i verbër, nuk ka nijet të pastër dhe nuk është serioz në kërkimin e të vërtetës.

Biri im!

Flamuri i të vërtetës valvitet gjithmonë lart

Por atë nuk e shikon vetëm se ai i cili vendos ta ndjekë atë

Biri im!

Mos e shiko Islamin si burg të lirisë

Ai është  vetë jeta i përshtatshëm për të gjithë njerëzimin

 Biri im!

Gjërat në origjinë janë hallall e të lejuara

Kurse feja të ndalon nga ato gjëra që janë të dëmshme për ty

E të urdhëron për ato gjëra që janë për dobinë dhe mirësinë tënde

Zgjidh lirinë tënde nga kjo jetë si të dëshirosh

Por me kusht që të mos dëmtosh as veten e as të tjerët.

Biri im!

Nga kjo botë dy gjëra më preokupojnë

Namazi dhe edukata

Namazi është lidhja ime me Zotin

Kurse edukata është baza e mirëkuptimit me njerëzit.

Prandaj preokupoje edhe ti veten me këto të dyja

Sepse nuk ka preokupim më të mirë se më atë gjë të cilën Zoti është i kënaqur

Biri im!

Largoju nga çdo ide që nuk ka rrënjë në Islam

Refuzoje  çdo grupacion që si program të jetës nuk e ka marrë fenë e Allahut

Shmangu nga çdo njeri i cili i humbet të drejtat që ka ndaj Allahut

Dhe mos lejo që termat e injorancës të zënë vend në zemrën tënde       

Biri im!

Miku yt më i ngushtë le të jetë Kurani

I dashuri i zemrës I dërguari i Allahut

Programi i jetës Islami

Dhe objektivi kryesor fitimi i kënaqësisë së Allahut!

               

               

               

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

01/07/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
02:5705:0612:5116:5020:2422:18

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook