Filozofia e agjërimit gjatë ditës para natës së Kadrit


Pyetje: Në lidhje me agjërimin për natën e Kadrit, përse duhet të agjërojmë në ditën e 26 – të Ramazanit dhe jo në ditën tjetër, pra në ditën e 27 – të, duke ditur që nata e Kadrit është në natën e 27 – të të Ramazanit?

 

Përgjigje: Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin Muhamed (a.s) dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Si fillim duhet të sqarojmë se muslimani e ka obligim agjërimin e gjithë muajit të Ramazanit, sepse Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë.”[1]

Mirëpo jo të gjithë muslimanët (në Shqipëri) e agjërojnë të gjithë muajin e Ramazanit. Ka prej atyre që agjërojnë pjesën më të madhe të tij, të tjerë gjysmën e tij, të tjerë 10 – të ditët e fundit të tij, të tjerë më pak dhe të tjerë vetëm një ditë, pikërisht në natën e Kadrit. Në këtë kontekst, vlen të përmendim se Allahu i Madhëruar e pranon agjërimin e një dite, apo më shumë ditëve.

Duke u nisur nga fakti se në vendin tonë, një pjesë e madhe e njerëzve dëshirojnë të agjërojnë për natë Kadri (gjë e cila dëshmon për besimin e tyre), imamllarët dhe hoxhallarët e kanë parë si të arsyeshme që t’i orientojnë njerëzit që të agjërojnë në ditën e 26 – të të muajit të Ramazanit dhe jo në ditën e 27 – të të tij. Dhe e gjitha kjo për një arsye shumë të thjeshtë: Muslimani agjëron gjatë ditës së 26 – të deri në aksham, pikërisht në momentin kur fillon nata e 27 – të e Ramazanit, më konkretisht nata e Kadrit[2]. Kjo do të thotë se nata e Kadrit e gjen njeriun dhe ai sapo ka përfunduar një punë të mirë. Dhe si rrjedhojë përfiton nga mirësitë e kësaj nate. Sakaq, nëse muslimani agjëron në ditën e 27 – të të Ramazanit, i bie që nata e Kadrit të ketë kaluar dhe si rrjedhojë ai nuk ka përfituar ndonjë mirësi të kësaj nate. Por kjo nuk do të thotë se agjërimi i ditës së 27 – të nuk pranohet. Padyshim që pranohet, por nuk ka vlerën dhe rëndësinë si të ditës së 26 – të.        


Allahu e di më mirë.[1] - Sure El Bekare: 185.

[2] - Imamllarët tanë kanë vendosur që nata e Kadrit të jetë më 27, pavarësisht se kjo është një çështje që ha diskutim.

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook