Llojet e agjërimit


Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërisit. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë për Profetin Muhamed (a.s) dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Agjërimi është dy llojesh: Agjërim legjitim dhe agjërim i ndaluar.

Agjërimi legjitim është dy llojesh: Obligativ dhe Vullnetar.

Lloji i Parë: Obligativ dhe ky është dy llojesh

1 - Obligativ nga Ligjvënësi ,siç është agjërimi i muajit të begatë të Ramazanit.

2 – Obligativ nga vetë njeriu, siç është agjërimi për shkak të një zotimi, agjërimi për shkak të shlyerjes (kefaret) nga ndonjë gabim, agjërimi kaza.

Lloji i dytë: Vullnetar dhe ky është dy llojesh:

1 – Agjërimi vullnetar i papërcaktuar në kohë. Ky lloj agjërimi mund të kryhet në çdo lloj kohe përveçse agjërimit të ditëve të ndaluara.

2 – Agjërimi vullnetar i përcaktuar në kohë, si agjërimi gjashtë ditëve të Shevalit, ditës së Hënë dhe të Enjte, tre ditët e bardha, dita e Arafatit..etj.

Agjërimi i ndaluar është dy llojesh:

Lloji i Parë: Agjërimim i ndaluar kategorikisht (haram) si agjërimi i dy ditëve të Bajramit dhe agjërimi i ditës së dyshimtë.

Lloji i Dytë: Agjërimi Mekruh si agjërimi i vashdueshëm (pa ndërprerje) dhe agjërimi i ditës së Arafatit për ata që janë në Haxh.

Shkëputur nga “Enciklopedia e Fikhut Kuvajtjan”

 

 

 

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

27/05/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:07 05:0812:4516:4120:0921:56

Hadithe

“Kush e agjëron Ramazanin

me besim dhe duke

llogaritur shpërblimin

(tek Allahu i Lartësuar),

atij i falen mëkatet e kaluara”

 


Ramazan 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook