By: Elton Harxhi

Nijeti si dallues midis veprave


Nëpërmjet nijetit bëhet dallimi midis veprave. Një vepër që kryen njeriu mund të ketë një formë, por për shkak të nijetit ajo ka gjykim të ndryshëm. Si për shembull: Një njeri mund të dëshmojë shehadetin me gjithë zemër. Ky është besimtar i vërtetë. Kurse një njeri tjetër mund të dëshmojë shehadetin, por ai është munafik.

Nëpërmjet nijetit bëhet dallimi midis veprave; nëse konsiderohen adhurim apo jo. Si për shembull: Gusuli mund të merret për t`u pastruar nga xhunubllëku, por mund të merret edhe thjesht për të larguar papastërtitë e trupit. Njeriu mund të japë para për të dhënë zekatin, por mund që t’i japë ato si dhuratë. Njeriu mund të presë një dele duke pasur si nijet ritualin e kurbanit, por mund të presë një dele duke pasur si nijet që të ushqejë familjen.

Nëpërmjet nijetit bëhet dallimi nga adhurimi në adhurim. Si për shembull: Nëpërmjet nijetit bëhet dallimi ndërmjet namazit të Ylesë apo Iqindisë.  Po ashtu , nijeti bën dallimin midis suneteve të Sabahut nga farzet e Sabahut. Nijeti bën dallimin nëse je duke agjëruar agjërim farz apo vullnetar. Gusuli mund të merret se është obligim, por mund të merret edhepër shkakun se është Sunet në ditën e Xhuma.

Nëpërmjet nijetit bëhet dallimi nëse njeriu veprën po e kryen për vete apo për dikënd tjetër. Si për shembull: kur njeriu kyren ritualin e haxhit, ai është duke e kryer këtë ritual për veten e tij ose është duke e kryer këtë adhurim si bedel. Këtë dallim e bën nijeti.

Nijeti ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë tek vepra, sepse në varësi të nijetit vepra mund të jetë hallall ose haram. Si për shembull dhurata është hallall, kurse ryshfeti është haram.

Mund të ndodhë që për një veprim të caktuar njeriu të bëjë disa nijete dhe njëkohësisht të shpërblehet për secilën prej nijeteve që ka bërë. Si për shembull: Muslimani i cili qëndron në xhami; ai është vizitor në shtëpinë e Allahut të Lartësuar, prandaj bën këtë nijet; ai ulet në xhami për të pritur namazin dhe si rrjedhojë bën edhe këtë gjë nijet; me qëndrimin e tij në xhami bën nijet për itikaf; me qëndrimin e tij në xhami, muslimani bën nijet për të bërë dhikër, duke qëndruar në xhami, ai bën nijet që mos të bëjë mëkate.. e kështu pra duke qëndruar në xhami ai bën një sërë nijetesh dhe shpërblehet për këtë. Një shembull tjetër është edhe parfumosja me erë të mirë; njeriu mund të parfumoset për të ndjekur Sunetin e Profetit (a.s); parfumoset për të respektuar engjëjt, parfumoset që kur të hyjë në xhami, njerëzit të ndjejnë një aromë të mirë prej tij; përse jo të bëjë nijet që duke u parfumosur, ai me këtë veprim shmang përgojimin e njerëzve ndaj tij nëse atij i vjen erë e keqe nga rrobat apo trupi.

 

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

01/07/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
02:5705:0612:5116:5020:2422:18

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook