By: Elton Harxhi

Omer ibn Hatab (r.a)


Ai është Omer ibn Hatab ibn Nufejl Kureshi Adeuij. Ai njihet ndryshe me epitetin Ebu Hafs, ose Faruk. Ai është Kalifi i dytë i besimtarëve.

Ai ka qenë prej njerëzve më të respektuar në mesin e Kurejshëve. Ka qenë shumë i rreptë ndaj muslimanëve, derisa përqafoi fenë Islame. Njëherë Profeti (a.s) iu lut Allahut të Lartësuar me këto fjalë: “O Allah! Forcoje Islamin nëpërmjet Omer ibn Hatabit”[1]. Omeri (r.a) e ka përqafuar fenë Islame në vitin e gjashtë të profetësisë. Pranimi i fesë nga ana e tij për besimtarët e asaj kohe është konsideruar si çlirim. Ibn Mes’udi (r.a) thotë: “Akoma vazhdojmë të jemi të fortë, qysh kur Omeri (r.a) u bë musliman”.

Kur Profeti (a.s) i urdhëroi shokët e tij, që të emigronin për në Medine, një prej tyre ishte edhe Omeri (r.a), por ndryshe nga sahabët e tjerë, ai e shpalli haptas emigrimin e tij për në Medine. Omeri (r.a) ka marrë pjesë në të gjitha betejat që ka zhvilluar Profeti (a.s). Njëherë Profeti (a.s) pati thënë: “Me të vërtetë, Allahu e ka vendosur drejtësinë nëpërmjet gjuhës dhe zemrës së Omerit”[2].

Ai bashkë me Ebu Bekrin (r.a) kanë qenë dy shokët më të ngushtë të Profetit (a.s) dhe njëkohësisht edhe dy këshilltarët e tij. Ndonjëherë, Allahu i Lartësuar ka shpallur ajete kuranore, që e kanë miratuar mendimin e tij. Pasi Profeti (a.s) ndërroi jetë, kalif i muslimanëve u zgjodh Ebu Bekri (r.a), ndërkohë që Omeri (r.a) ishte këshilltari i parë i tij. Pasi ndërroi jetë edhe Ebu Bekri (r.a), Umeri (r.a) u zgjodh kalifi i dytë i besimtarëve.

Gjatë periudhës së Kalifatit të Omerit (r.a) pati një sërë zhvillimesh:

U çliruan shumë vende, si: krahina e Shamit, Egjipti, Persia..etj. Ai urdhëroi që të ndërtoheshin qytetet e Kufes dhe të Basrës.

Omeri (r.a) urdhëroi, që emrat e muslimanëve të regjistroheshin në regjistrat e shtetit.

Omeri (r.a) ishte i pari, i cili përdori kalendarin hënor. Ky kalendar fillon me emigrimin e Profetit (a.s) nga Meka për në Medine.

Gjatë periudhës që ishte kalif, Omeri (r.a) gjykoi me drejtësi dhe e konsideroi veten si kujdestari i jetimëve (jetimët mbështeteshin financiarisht me paratë që merreshin nga “Bejtul Mal”

Fjalët e gdhendura në unazën e tij ishin: “O Omer, mjafton vdekja si përkujtim”.

Umeri (r.a) ka transmetuar 537 hadithe nga Profeti (a.s).

Omeri (r.a) ka ndërruar jetë në vititn 23 Hixhri.Teksa po falte namazin e Sabahut në xhami, Ebu Lu’lu Mexhusi e qëlloi me thikë pas shpine dhe kjo plagë i mori jetën.

Ai qëndroi në krye të muslimanëve për një periudhë kohore prej dhjetë vjetësh e gjysëm.

Abdullah ibn Mes’udi (r.a) ka thënë në lidhje me Omerin (r.a): “Islami i Omerit (fakti që ai pranoi Islamin) ka qenë shpëtim,emigrimi i tij nga Meka për në Medine ka qenë triumf dhe udhëheqja e tij ka qenë mëshirë”([3]).

Allahu qoftë i kënaqur me të.

 

 [1] - Ibn Maxheh (105).  Hadith  është Sahih

[2] - Tirmidhiu (3862). Hadithi është Sahih

[3] - “Esedul gabeh fi ma’rifetis Sahabeh” i Ibn Ethirit, fq: 4/137.

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

27/09/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
04:54 06:2612:3916:00 18:4020:02

Hadithe Profetike

“Kush ndjek një rrugë në të cilën kërkon dijen,

Allahu ia lehtëson rrugën për në xhenet.

Melaiket vendosin krahët e tyre për kërkuesin

e dijes si kënaqësi për atë që ka vepruar.

Për dijetarin kërkon faljë çarë ndodhet

në qiej e në Tokë, madje edhe peshqit në ujë.

Mirësia e dijetarit ndaj robit adhurues

është si mirësia e Hënës ndaj gjithë yjeve.

Dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve.

Profetët nuk kanë trashëguar as dinar as

dirhem, ata kanë trashëguar duituri, ndaj kush

e merr ta marrë në sasi të madhe.”

 

 


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook