Përngjasimi i Dynjasë me ujin


Allahu i Madhëruar thotë: “E ti (Muhamed) paraqitjau atyre shembullin e kësaj bote, që është është si një ujë (shi) që Ne e lëshojmë nga qielli”[1]

Imam Kurtubiju thotë: [Njerëzit e urtë kanë thënë: Allahu i Madhëruar e ka përngjasuar Dynjanë me ujin sepse:

- Uji nuk qëndron në një vend ngase rrjedh, po ashtu edhe Dynjaja nuk është e njëllojshme por ajo kalon nga një situatë në një  tjetër.

- Uji rrjedh dhe ikën, po kështu edhe Dynjaja do të zhduket dhe do të ikë.

- Kushdo që hyn në ujë domosdoshmërisht do të laget, po kështu çdokush që jeton në Dynja do të përjetojë sprovat e saj

- Megjithëse uji është shumë i dobishën, ai është i dëmshëm dhe shkatërrues nëse tejkalohet caku, po kështu edhe Dynjaja ka dobitë e saj por është e dëmshme nëse njeriu e tejkalon cakun e përdorimit të saj.][2][1] - Sure El Kehf: 45.

[2] -“El Xhamiu Li Ahkamil Kuran” i imam Kurtubijut.

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook