By: ardhmeriaonline

Përse dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes janë të shenjta?


Pyetje:”Transmetohet se Profeti a.s ka thënë:” Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura tek Zoti, sesa këto dhjetë ditë." Shokët e tij, të çuditur e pyetën:"Edhe se pjesëmarrja në xhihad o i dërguar i Allahut?!" Profeti a.s ua ktheu:"Përveç një burri i cili ka dalë me veten dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asnjërën."

Cila është urtësia e shenjtërimit të këtyre ditëve? Përse Profeti a.s thotë që vepra e mirë gjatë këtyre ditëve, është më e dashur tek Zoti sesa vepra e mirë në ditët e tjera?”

Dr. Jusuf Kardavi

Përgjigje:”Këto dhjetë ditë nga muaji Dhul Hixhe, janë ditët më të mira tek Zoti, gjë e cila transmetohet në hadithin e cituar prej jush më lart. Shkaku përse këto dhjetë ditë janë të shenjta dhe të vlefshme tek Zoti, është si më poshtë:

Së pari, favorizimi dhe përzgjedhja e diçkaje, është një çështje që i takon Zotit të lartësuar. Është në dorën e Tij që një vendi të caktuar ti japë prioritet ndaj vendeve të tjera. Kështu, Ai e ka favorizuar Qaben më shumë se çdo xhami tjetër. Po ai ka favorizuar Qaben, xhaminë e Profetit a.s dhe xhaminë Aksa ndaj të gjitha xhamive dhe faltoreve të tjera. Thotë Profeti a.s:”Udhëtimet rituale nuk lejohet të bëhen veçse drejt tre xhamive; Qabes, xhamisë time dhe xhamisë Aksa.”

Ka dashur Zoti që një namaz në Qabe, të jetë ekuivalent me njëqind mijë namaze në xhamitë e tjera. Një namaz në xhaminë e Profetit a.s të jetë ekuivalent me njëmijë namaze të xhamive të tjera dhe një namaz në xhaminë aksa, sa pesëqind namaze në xhamitë e tjera. Po ashtu, Zoti ka favorizuar Mekën dhe Medinen, ndaj çdo vendi dhe qyteti tjetër. Kjo ishte për sa i përket favorizimit të vendeve.

Sakaq, lidhur me favorizimin e njerëzve, shohim që Zoti i lartësuar i ka favorizuar dhe privilegjuar profetët dhe të dërguarit e tij nga të gjithë njerëzit e tjerë. Por, ai ka privilegjuar disa profetë nga disa të tjerë. “Nga këta të dërguar, disa syresh i ngritëm mbi të tjerët. Disave Allahu u foli drejtpërdrejt, kurse të tjerë i ngriti në shkallë të larta.” (Bekare, 253)

Është në dorën e Zotit që të favorizojë, privilegjojë dhe bëjë zgjedhje të caktuara. Thotë Zoti në Kuran:”Zoti yt krijon ç’të dojë dhe zgjedh lirisht...” (Kasas, 63)

Zoti favorizon vendet, njerëzit ditët dhe gjithçka tjetër, për shkaqe që vetëm Ai i di. Ndonjëherë, Zoti na e tregon urtësinë dhe shkakun e një favorizimi dhe përzgjedhjeje, ashtu siç ndodh me muajin e Ramazanit.Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e keqja).” (Bekare, 185)

Natën e Kadrit, Zoti e ka zgjedhur dhe favorizuar, për shkak se në këtë natë është shpallur Kurani. “Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit.” (Kadr, 1)

Së dyti, muajin Dhul Hixhe Zoti e ka favorizuar për dy gjëra: Ky muaj hyn tek katër muajt e shenjtë, të cilët janë favorizuar nga vetë Zoti ndaj muajve të tjerë.

“Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj!” (Teube, 36)

Këta katër muaj, janë: Dhul Kide, Dhul Hixhe, Muharrem dhe Rexheb. Të dëmtosh veten dhe të tjerët është e ndaluar në të gjithë muajt, por kryesisht në këto muaj është akoma më e rëndë. Prandaj, dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes, janë të shenjta, pasi ndodhen në këtë muaj të shenjtë.

Së treti, sepse në muajin Dhul Hixhe zhvillohen dy ngjarje të rëndësishme; Ai është muaji i shenjtë dhe në këtë muaj zhvillohet rituali i Haxhit. Muajt kur mund të niset besimtari për haxh janë tre; Sheval, Dhul Kide dhe Dhul Hixhe. Mos harrojmë, se Shevali është nga muajt e Haxhit dhe nuk hyn tek muajt e shenjtë.

Së katërti, sepse në këto dhjetë ditë, kryhen ritualet kryesore të Haxhit, dita e tervijes që është dhe dita e tetë, dita e qëndrimit në Arafat dhe dita e dhjetë, dita e therjes së kurbaneve. Dita e dhjetë, është dita më e mirë e vitit, ashtu siç është nata e Kadrit nata më e mirë e vitit.

Ashtu siç janë dhjetë netët e fundit të Ramazanit, netët më të mira të vitit, dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes, janë ditët më të mira të vitit.

Këto ishin disa urtësi lidhur me shenjtërimin dhe favorizimin e këtyre dhjetë ditëve. Vetë Profeti a.s i nxiste shokët e tij dhe të gjithë myslimanët, që këto ditë ti mbushin me vepra të mira, si agjërimi, sadakaja, lutjet dhe dhikri.

Zoti e di më mirë!

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

14/08/2018
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5705:4312:5316:4119:4921:23

Mirësevjen Ramazan

Unë e dua Zotin tim,

dhe agjëroj për të fituar kënaqësinë e Tij.

Duke patur gjithnjë këtë synim në mendje,

agjërimi bëhet shkas

që unë të ripërtërij

marrëdhënien time me Të,

e kështu ndihem më mirë.

Jeta shkon gjithnjë vale-vale,

herë ulje e here ngritje,

dhe lidhjet tona lëkunden,

prandaj le ta shohim këtë Ramazan

si një mundësi shkëputjeje për tu rilidhur,

një mundësi përtëritjeje shpirtërore,

një muaj ku dime ku të fokusohemi më së miri.

 

Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook