Sadakat-ul Fitri (Zekati i Fitrit)


Sadakatul Fitri është lëmoshë që jepet në Ramazan. Ajo është detyrë (Uaxhib) për çdo musliman, i vogël qoftë apo i madh, mashkull apo femër, i lirë apo rob, agjërues apo jo. Ibn Umeri (r.a) tregon, se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të) e ka bërë detyrë Sadakanë/Zekatin e Fitrit për robin dhe të lirin, të voglin dhe të moshuarin, mashkullin dhe femrën. Masa e tij është një Sa`a me grurë apo me hurma.([1])

Ibn Abasi (r.a) tregon se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të) e ka obliguar Sadakatul Fitrin, si pastrim për agjëruesin nga thasheshemet, sharjet e grindjet dhe si ushqim për të varfërit. Kush e jep këtë sadaka para namazit të Bajramit, ajo është e pranuar. Kush e jep pas faljes së Bajramit, ajo konsiderohet si sadaka e zakonshme.([2])

Masa e saj është afërsisht 3 kg grurë, oriz, hurma, miell etj. Lëmosha e Fitrit jepet edhe në para. Sadakaja e Fitrit jepet gjatë muajit të Ramazanit dhe është e pëlqyeshme të jepet 2 apo 3 ditë para Bajramit.

Ibn Umeri (r.a) ka thënë: “Zekati i Fitrit jepet për të voglin dhe të madhin. Ky Zekat u jepet atyre që e pranojnë. Këtë Zekat e jepnim një apo dy ditë para Fitër Bajramit”.([3])([1]) - Hadith i vërtetë. Buhâriu (1504), Muslimi (984), Ebû Dâûdi (1611), Tirmidhiu (675), Nesâiu në Muxhtebâ (2499), Ibn Mâxheh (1826), Ibn Khuzejmeh (2392), Ibn Hibâni (3300) dhe Ahmedi (2/5).  

([2]) - Hadith i pranuar. Ebû Dâûdi (1609), Ibn Mâxheh (1827), Hâkimi (1488) dhe Dârakutni (2067). Dhehebiu thotë: “Vargu i hadithit është i vërtetë sipas kushteve të Buhariut.

([3]) - Hadith i vërtetë. Buhâriu (1509), Muslimi (986), Ebû Dâûdi (1610), Tirmidhiu (677), Nesâiu në Muxhtebâ (2422), Ibn Khuzejmeh (2422) dhe Ahmedi (2/151).  

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

07/12/2021
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
05:07 06:4611:3813:5716:1817:46

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook