By: Doktor Jusuf Kardavi

Tekbiri i papërcaktuar dhe i përcaktuar


 

Tekbiri gjatë festës së kurban bajramit është dy llojesh; Tekbir i papërcaktuar dhe tekbir i përcaktuar.

Tekbiri i papërcaktuar është ai tekbir që fillon qysh në ditën e parë të Dhul Hixhes dhe vazhdon deri në ditët e bajrameve. Muslimani bën tekbir në xhami, në  namazgja, në Mina, në rrugë, në shkollë, në punë, në treg e kudo që të jetë, dhe gjatë gjithë këtyre ditëve duhet të bëjë sa më shumë tekbire dhe nuk duhet ta kalojë kohën kot. Është për të ardhur keq dhe është një fatkeqësi e madhe që një pjesë e konsiderueshme e muslimanëve në ditët e sotme, e harxhojnë kohën e tyre gjatë këtyre ditëve duke u marrë me rrjetet sociale, me debate shterpë në vend që ta shfrytëzojnë kohën me tekbire.

Kurse përsa i përket tekbirit të përcaktuar ai bëhet menjëherë pas faljes së farzit, sidomos në ato namaze që falen bashkarisht me xhemat, ashtu sikurse kanë thënë juristët. Tekbiri i përcaktuar fillon pas faljes së Sabahut në Ditën e Arafatit dhe zgjat 23 namaze, ose e thënë ndryshe deri në namazin e iqindisë së ditës së tretë pas ditës së bajramit.

Ndër ritualet më të dalluara gjatë këtyre ditëve është tekbiri (i papërcaktuar dhe i përcaktuar). Profeti (a.s) ka thënë: “Zbukurojini festat tuaja (dy bajramet) me tekbir”[1]  Kështu që muslimani përgjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes duhet ta madhërojë sa më shumë Allahun e Madhëruar me tekbire kudo që të jetë.

Forma e tekbirit që na është transmetuar është: “Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe il lall llah, Uallahu Ekber, Allahu Ekber, Ue lil lahil hamd.”[1] - Tabarani (4526) në Mu’xhemul Eusat. Hadithi është Daif sepse ka “nekare”


Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook