By: Ismail Kibsi

Thesare nga surja El Enbija rreth përgjigjes së lutjeve të Profetëve


Kush lexon suren El Enbija dhe mediton në thesaret e saj, do të gjejë se Allahu i Lartësuar i është përgjigjur lutjeve të Profetëve.

 Le të lexojmë së bashku këto ajete, pastaj të themi sekretin e përgjigjes së lutjeve të tyre.

Ja se çfarë thotë Allahu i Lartësuar në një sërë ajetesh:

“(Përkujto) Edhe Nuhun kur më parë - pati thirrur (Zotin) e Ne ia pranuam atij (edhe lutjen) e atë dhe familjen e tij e shpëtuam nga ai tmerri i madh.” (Ajeti nr: 76)

“(Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: Më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër Mëshiruesit! Ne iu përgjigjëm atij nga mëshira Jonë, ia hoqëm ato vështirësi që i kishte, i dhamë familjen e tij dhe aq sa ishin ata, dhe e bëmë përkujtim për të devotshmit.” (Ajeti 83-84)

“(Përkujto) Edhe atë të peshkut (Junusin) kur doli i hidhëruar (prej popullit) dhe mendoi se nuk do t’i vijë më puna ngushtë, po në errësira ai tha se: Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtësi vetes! Ne iu përgjigjëm atij, e shpëtuam nga tmerri. Kështu i shpëtojmë Ne besimtarët.” (Ajeti 87-88)

“(Përkujto) Edhe Zekirijain kur e luti Zotin e vet: Zoti im, mos më lë të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues. Ne ia pranuam lutjen e tij, ia dhuruam atij Jahjain dhe ia përmirësuam bashkëshorten atij.”(Ajeti 89-90)

Me të drejtë, pas leximit të këtyre ajeteve kuranore na lind një pyetje: Cili është shkaku i përgjigjes së lutjes së Profetëve?

Menjëherë pas këtyre ajeteve, Allahu i Lartësuar e tregon shkakun e përgjigjes së lutjeve të tyre duke thënë: “Ata përpiqeshin për punë të mira, Na luteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar, e ishin respektues ndaj Nesh.” (Ajeti 90)

Kështu pra, përpiqu të bësh gjithmonë punë të mira, lute Allahun duke shpresuar dhe duke u frikësuar, e ji respektues i ligjeve të Allahut në çdo moment, në mënyrë të atillë që Allahu i Lartësuar t’i përgjigjet lutjes tënde.

                                    

Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.


Shenim:
Komentet duhet te jene vetem ne gjuhen
shqipe dhe duhet te jene brenda normave morale.

blog comments powered by Disqus

Oraret e faljes

14/08/2018
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5705:4312:5316:4119:4921:23

Mirësevjen Ramazan

Unë e dua Zotin tim,

dhe agjëroj për të fituar kënaqësinë e Tij.

Duke patur gjithnjë këtë synim në mendje,

agjërimi bëhet shkas

që unë të ripërtërij

marrëdhënien time me Të,

e kështu ndihem më mirë.

Jeta shkon gjithnjë vale-vale,

herë ulje e here ngritje,

dhe lidhjet tona lëkunden,

prandaj le ta shohim këtë Ramazan

si një mundësi shkëputjeje për tu rilidhur,

një mundësi përtëritjeje shpirtërore,

një muaj ku dime ku të fokusohemi më së miri.

 

Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook