21.05.2014

Mesazhi i Profetit Muhamed

 Nga Ebu Sufjan, Sahr ibn Harb (r.a.), transmetohet hadithi i tij i gjatë në ngjarjen e Herakliut, se Herakliu tha: Për çfarë ju urdhëron? d.m.th. Profeti (a.s.). Ebu Sufjani tha: Unë i thashë: Ai thotë: “Adhurojeni vetëm...[more]


13.05.2014

Devocioni dhe largimi nga dyshimet

Nga Ebu Muhamed Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib (r.a.) transmetohet se ka thënë: Kam mbajtur mend nga i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) se ka thënë: “Largohu nga ajo e cila dyshon dhe merr atë gjë për të cilën nuk ke dyshim. Vërtet...[more]


13.05.2014

Sinqeriteti dhe gënjeshtra

            Ibn Mes’udi (r.a.) tregon se Profeti (a.s.) ka thënë: “Me të vërtetë, sinqeriteti të shpie tek mirësia, e mirësia të shpie në Xhenet. Vërtet, njeriu vazhdon të  jetë i sinqertë...[more]


08.10.2013

Shenjtëria e Mekes

Ebu Shurejh tregon se, kur Amër ibnu Saidi po çonte forcat e tij në Mekë për të luftuar Abdullah ibnu Zubejrin, ai i ka thënë Amrit: O prijës! Më lejo të të rrëfej se çfarë ka thënë Profeti (a.s.) një ditë pas çlirimit të Mekës....[more]


08.10.2013

Këndimi i Telbijes gjatë ritualit të Haxhit dhe Umres

Abdulla ibnu Umer (r.a.) tregon se Telbija që profeti (a.s.) këndonte ishte: “Lebejkell llahum me lebejke, lebejke la sherike leke lebejke, in nel hamde uen ni’mete leke uel mulk, la sherike leke.” Ndërsa Abdulla ibnu Umer...[more]


18.05.2013

Disa copëza të diplomacisë së Muhammedit a. s.

Hyrje Personaliteti i pejgamberit Muhammed a. s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i jetës së tij është shembull dhe i pacenueshëm. Megjithëkëtë...[more]


11.03.2013

Urtësia e ndarjes së plaçkës së luftës

Ibnu Mes’udi thotë: “Pas betejës së Hunejnit, I Dërguari i Allahut i dha përparësi disa njerëzve në ndarjen e plaçkës së luftës. Ai (a.s.) i dha El Akra ibnu Habisit njëqind deve dhe po të njëjtën sasi ia dha edhe Ujejne ibnu...[more]


Displaying results 1 to 7 out of 90
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Next > Last >>

Oraret e faljes

27/05/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:07 05:0812:4516:4120:0921:56

Hadithe

“Kush e agjëron Ramazanin

me besim dhe duke

llogaritur shpërblimin

(tek Allahu i Lartësuar),

atij i falen mëkatet e kaluara”

 


Ramazan 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook