25.09.2012

Me secilën prej këtyre Allahu ia fal mëkatet

Ebu Seidi dhe Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy) transmetojnë nga Profeti (a.s), se ai ka thënë: “Gjithçka që e godet muslimanin, qoftë lodhje, sëmundje, gajle, brengë, cënim apo trishtim, madje qoftë edhe një...[more]


19.09.2012

Xhihadi civil

Nga llojet e xhihadit që kërkon islami është dhe xhihadi civil, me të cilin si kemi qëllim: Çdo vepër që plotëson nevojat e ndryshme të shoqërisë dhe komunitetit, që merret me problemet e shumta, përmbush kërkesat materiale dhe...[more]


27.08.2012

Leximi i Kur’anit është xhevahiri i besimtarëve

Ebu Musa el Esh’arij (r.a) ka thënë: profeti a.s. ka thënë: “Shembulli i besimtarit që lexon Kur’an është si shembulli i qitros, era dhe shija e saj është e mirë. Ndërsa shembulli i besimtarit, që nuk lexon Kur’an, është si...[more]


28.06.2012

BANORJA E XHENETIT

Ata ibnu Ebi Rebah ka thënë: Ibnu Abasi më ka thënë: “A dëshiron të të tregoj për një grua, e cila është prej banorëve të Xhenetit?” “Po”, – i thashë. Ai tha: “Njëherë kjo grua e zezë erdhi tek Profeti (a.s) dhe tha: Mua më kap...[more]


23.06.2012

Xhihadi – 7/4

E reja në këtë kontekst është, se trajtëzimi i kësaj fjale (fjalës luftë) ka gjetur konkretizim në tokën e Bosnjë - Hercegovinës, në një kohë kur muslimanët sjellin sërish në memorien e tyre kasaphanën e Srebrenicës, ku u...[more]


21.06.2012

Shpërblimi i besimtarit durimtar kur humbet të dashurin

Ebu Hurejra transmeton, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Allahu i Lartësuar thotë: “Shpërblimi i robit Tim besimtar, kur t’ia marr të dashurin e tij nga banorët e kësaj bote dhe ai bën durim për të, duke kërkuar shpërblimin,...[more]


23.05.2012

Sprova e humbjes së syve

Enesi r.a. transmeton, se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “All-llahu i Lartësuar thotë “Nëse robin Tim e sprovoj me dy të dashurit e tij (me humbjen e syve) e ai bën durim, do t'ia kompensoj me Xhenet”....[more]


Displaying results 15 to 21 out of 90

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook