16.12.2011

Njeriu nuk ngopet me pasuri

Ibnu Abasi dhe Enes ibnu Malik transmetojnë, se profeti (a.s) ka thënë: “Në qoftë se i biri i Ademit do të kishte një luginë me flori, do të dëshironte të kishte dy lugina. Mirëpo gojën e tij nuk e mbush asgjë tjetër përveç...[more]


16.12.2011

Pranimi i pendeses, shenje e meshires hyjnore

Transmetohet nga Ebu Nuxhejd, Imran ibnul Husajn El Huzaij, se një grua nga Xhuhejne që kishte ngelur shtatzënë nga kryejra e imoralitetit, vjen tek profeti (a.s) dhe i thotë: “O i Dërguar i Allahut! Unë meritoj të ndëshkohem,...[more]


16.12.2011

Respekti i melekeve per nxenesin e dijes

Zir ibnu Hubejsh thotë: “Erdha tek Saf’uan ibnu Asali që ta pyes për fshirjen mbi meste”. Ai më tha: “Përse ke ardhur o Zir”. “Për të kërkuar dijen”, – u përgjigja. Ai tha: “Me të vërtetë ëngjëjt shtrijnë krahët e tyre mbi...[more]


12.11.2011

Mungesa e Ka’b ibnu Malik në betejën e Tebukut

Abdulla ibnu Ka’b ibnu Malik, një prej djemve të Ka’bit, udhërrëfyes i babait të tij kur u verbua tregon: Kam dëgjuar Ka’b ibnu Malikin i cili ka folur për mungesën e tij në betejën e Tebukut. Ka’bi thotë: “Nuk kam munguar në...[more]


12.11.2011

Pranimi i pendesës për njeriun që vret me qëllim

Ebu Seid Sa’d ibnu Malik ibnu Sinan el Hudri transmeton nga profeti (a.s.) se ka thënë: [1] Në një transmetim tjetër të saktë thuhet: Në një transmetim tjetër të saktë thuhet:  E në një transmetim tjetër : Jetëshkrimi i...[more]


25.10.2011

Çfarë nuk duhet të veshë haxhiu

Abdullah ibnu Umer tregon për një burrë, i cili pyeti: “O i Dërguar i Allahut, çfarë rrobash duhet të veshë haxhiu?” I Dërguari i Allahut tha: “Ai nuk duhet të veshë këmishë, çallmë, pantallona, pelerinë me kapuç, dhe as meste,...[more]


25.10.2011

Vendet ku vishet Ihrami per Haxh

Abdullah ibnu Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: Profeti (a.s) përcaktoi Dhul Hulejfen për banorët e Medinës, El Xhuhfen për banorët e Shamit, Karnul Menazil për banorët e Nexhdit dhe Jelemlemin për banorët e Jemenit....[more]


Displaying results 29 to 35 out of 90

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook