12.10.2011

Pendimi pranohet deri para vdekjes

Ebu Abdurrahman Abdullah ibnu Umer ibnul Hatab përcjell nga profeti a.s. se ai ka thënë: “Me të vërtetë, Allahu i Lartësuar ia pranon pendesën robit përderisa nuk i ka ardhur shpirti në fyt.”[1] Shpjegimi i hadithit: Ky...[more]


12.10.2011

Lindja e diellit nga perendimi, kufiri maksimal i pranimit te pendimit

Ebu Hurejra thotë se I Dërguari i Allahut ka thënë: “Kush pendohet përpara se të lindë dielli nga perëndimi, Allahu ia pranon pendesën.”[1]Shpjegimi i Hadithit:Njeriu gjithmonë është në konflikt mes dëshirave dhe detyrimeve....[more]


03.10.2011

Pendimi yt, gezon Allahun

Enes ibnu Malik (r.a), shërbëtori i Profetit (a.s) transmeton, se I Dërguari i Allahut ka thënë: “Allahu gëzohet me pendimin e besimtarit, më tepër se personi i cili rrëzohet nga deveja, apo e humbet atë në shkretëtirë dhe më pas...[more]


03.10.2011

Zoti pret pendimin tend

Ebu Musa Abdulla ibnu Kajs El Esh’ari transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Me të vërtetë Allahu i Lartësuar e shtrin dorën natën që të pendohet ai që kë mëkatuar gjatë ditës. Po ashtu Ai e shtrin dorën e Tij ditën, që të...[more]


13.09.2011

Istigfari i Profetit a.s

Ebu Hurejra (r.a.) thotë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të pohojë se: “Betohem në emër të Allahut se me të vërtetë unë kërkoj falje dhe pendohem tek Ai më tepër se shtatëdhjetë herë në ditë.”[1] Shpjegimi i Hadithit: Ky...[more]


06.09.2011

Tre te izoluarit ne shpelle

Transmetohet nga Abdullah ibn Umer ibn el-Hattab r.a. se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (a.s) duke thënë: “Tre veta nga gjeneratat para jush u nisën për rrugë, e një ditë i zuri nata para një shpelle në të cilën...[more]


29.08.2011

Ritualet e ditës së Fitër Bajramit

Ibnu Ebi Shejbe në musnedin e tij transmeton nga Ez Zuhri “se në ditën e Fitër Bajramit, profeti (a.s) dilte nga shtëpia dhe e madhëronte Allahun me tekbire derisa shkonte në namazgja dhe falte namazin. Pas përfundimit të namazit...[more]


Displaying results 36 to 42 out of 90

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook