26.07.2011

Agjërimi në gjuhën e Sheriatit

Ebu Hurejere (r.a) transmeton, se Profeti (a.s) ka thënë: “Allahu i Lartësuar thotë: Çdo punë të mirë që kryen i biri i Ademit, shpërblehet nga dhjetëfish deri në shtatëqind fish, përveç agjërimit. Ai është për Mua dhe vetëm...[more]


26.07.2011

Obligueshmëria dhe urtësitë e agjërimit

Abdullah ibnu Umer transmeton, se profeti (a.s.) ka thënë: “Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja e...[more]


20.07.2011

Përgëzimi për ardhjen e muajit të Ramazanit

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se profeti (a.s.) ka thënë: “Ju erdhi muaji i begatë i Ramazanit. Në këtë muaj Allahu ua ka bërë obligim agjërimin. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e zjarrit të Xhehenemit,...[more]


20.07.2011

Si e kuptojmë ardhjen e muajit Ramazan?

            Abdulla ibnu Umer thotë: Profeti (a.s.) ka thënë: “Mos filloni agjërimin derisa të shikoni hënën e re dhe po ashtu mos e ndërpritni agjërimin derisa të shikoni...[more]


20.07.2011

Në prag të Ramazanit

Hadithi i Parë: Paraprija e muajit të Ramazanit me agjërim             Ebu Hurejre transmeton nga profeti (a.s.) i cili ka thënë: “Mos i paraprini Ramazanit duke agjëruar...[more]


07.07.2011

Nje e mire shperblehet me dhjete

Transmetohet nga Ebu-l-Abbas Abdull-llah ibn Abbas ibn Abdul-Mutalib r.a. nga i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. se All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Vërtet All-llahu i ka përcaktuar cilat janë veprat e mira e cilat të këqija,...[more]


07.07.2011

Namazi me xhemat

Ebu Hurejre r.a. përcjell se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s ka thënë: “Namazi i njeriut në xhemat është më i vlefshëm se namazi i falur në shtëpinë e tij apo në treg për njëzet e disa shkallë. Kush merr abdes në formën më të...[more]


Displaying results 50 to 56 out of 90

Oraret e faljes

23/10/2021
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
05:22 06:5412:3215:2817:5819:20

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook