13.06.2013

Er-Rekib (Mbikëqyrësi)

  Emri i Zotit Er-Rekib është përmendur tre herë në Kur’an. E para është në fillimin e sures En-Nisa: ”O ju njerëz! Kijeni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje (Ademi) dhe nga ajo krijoi palën (Havanë) e saj, e...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

12.05.2013

Aspirata më e madhe e besimtarit

Rebia ibnu Ka’b El Eslemij (r.a) ka thënë: Kam pas fjetur pranë profetit a.s dhe i sillja ujin e abdesit dhe gjërat e nevojshme. Ai më tha: “Kërko” Dua të jem bashkë me ty në xhenet-i thashë. A do gjë tjetër?-më tha. Jo vetëm...[more]

Category: Perzgjedhur nga Autori, Besim

29.04.2013

El-Hadi (Udhëzuesi)

El-Hadi  (Udhëzuesi)   Kjo temë do të jetë rreth emrit të Zotit, El-Hadi (Udhëzuesi), temë në të cilën do të përqendrohemi në pesë pika kryesore: 1.     ...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

27.03.2013

Et-Tevvab (Pranues i pendimit)

Thotë Zoti i Madhërishëm në Kur’an: “Ai që pranon pendimin nga robërit e Tij.” (Esh-Shura: 25); “Falës i gjynahut dhe Pranues i pendimit.” (El-Gafir: 3); “A nuk e dinë se Zoti e pranon pendimin e robërve të Tij.” (Et-Teube:...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

14.02.2013

Përmendja e profetit Muhamed në shkrimet e shenjta

Nuk ka asnjë dyshim se shqyrtimi i një çështjeje kaq të gjerë brenda një hapësire kaq të shkurtër përmban vështirësi objektive brenda saj. Për këtë arsye është e nevojshme që të qartësojmë limitet e këtij studimi. Së pari do të...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

30.01.2013

El-Fettah (Ai që u jep zgjidhje të gjitha halleve)

Emri “El-fettah” përmendet në Kur’an dy herë: “Zoti ynë, vendos mes nesh dhe mes popullit tonë gjykimin Tënd të drejtë, se Ti je më i miri Gjykatës.” (El-A’raf: 89) “Thuaj: “Zoti ynë na tubon neve dhe juve, e pastaj me drejtësi...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

21.01.2013

Besimi fetar dhe shëndeti mendor

Edhe pse nuk janë ndërtuar marrëdhënie të shëndosha mes fesë dhe psikologjisë përgjatë dy shekujve të fundit, studimet e fundit që janë bërë këto tridhjetë vite, nxjerrin në pah lidhje të rëndësishme mes fesë dhe shëndetit...[more]

Category: Besim, Perzgjedhur nga Autori

Displaying results 22 to 28 out of 53

Oraret e faljes

05/03/2021
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
04:34 06:0511:5915:0717:4119:02

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook