26.01.2011

Xhuzi 3

Surja Al Imran Surja Al Imran, është vazhdim i sures Bekare. Pasi na ofroi mekanizmat dhe sistemin më të mirë të jetës në tokë, Allahu i madhëruar – nëpërmjet sures Al Imran – na jep zemër dhe kurajo për të vazhduar në këtë...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 4

Surja Nisa   Duke qenë se njeriu është përgjegjës dhe mëkëmbës Zotit në tokë, prej tij kërkohet të vendosë drejtësinë, sidomos me njerëzit dhe shtresat e dobëta dhe të pafuqishme. Ky është dhe objektivi dhe boshti rreth të...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 5

Surja Maide   Surja Maide, është surja e vetme e cila fillon me fjalët:"O besimtarë!" dhe është surja në të cilën përmenden më shpesh se kudo tjetër këto fjalë. Në të gjithë Kuranin, këto fjalë përmenden...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 6

Surja En'am.   Karakteristikat e kësaj surje. Surja En 'am, është nga suret që t'a shtojnë më së shumti dashurinë për Zotin. Ajo përmban ajete që flasin mbi madhështinë dhe fuqinë e Zotit në univers. Të gjitha...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 7

Surja A'raf   Surja A'raf i është shpallur Profetit a.s në Meke. Boshti i kësaj sureje është një linjë e cila ka filluar që me ardhjen e njeriut të parë në tokë, Ademit a.s, dhe që përfundon me fundin e jetës mbi tokë,...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 8

Surja Enfal   Surja Enfal iu shpall Profetit a.s pas betejës së Bedrit dhe komenton rezultatet e kësaj beteje. Numri i ajeteve të saj është shtatëdhjetë e pesë. Duke qenë se është shpallur pas betejës së Bedrit, ajo i...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 9

Surja Teube   Surja Teube është nga suret e fundit që iu shpall Profetit a.s në Medine. Ajo iu shpall Profetit a.s njëzet e dy vite pas shpalljes së parë të Kuranit famëlartë, pikërisht pas betejës Tebuk. Ajo erdhi si një...[more]

Category: Kuran

Displaying results 15 to 21 out of 41

Oraret e faljes

09/08/2020
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:4905:3812:5316:4419:5621:32

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook