05.11.2013

Qëndrimi i profetit Muhamed (a.s) kundrejt besëtytnive

Besëtytnitë janë praktika dhe besime të pasakta, që nuk kanë bazë logjike apo ndonjë lidhje me jetën reale. Edhe pse hasen dhe në fusha të tjera, ato janë më shumë të zakonshme në çështjet e fesë. Pavarësisht nga raca apo feja,...[more]

Category: Keqkuptime mbi islamin, Perzgjedhur nga Autori

23.10.2013

Një pasqyrim i dashurisë hyjnore

Shumë myslimanë besojnë, se nocioni “Zoti i do të gjithë” është thjesht i gabuar dhe se nuk përputhet me mësimet islame. Në Kuran ka shumë vargje, në të cilat qortohen ata që Zoti nuk i do: mes shumë të tjerëve gënjeshtarët,...[more]

Category: Keqkuptime mbi islamin, Perzgjedhur nga Autori

23.03.2012

A ekziton anti-semitizëm në Kuran?

Muzammil H.Siddiki       Anti-semitizëm do të thotë të dënosh dhe të urresh një popull për shkak të racës së tyre Semite. Anti-semitizmi është fanatizëm dhe racizëm. Si gjithë racizmi që...[more]

Category: Keqkuptime mbi islamin

23.03.2012

A është Kurani një libër i pastrukturuar?

- Mustansir Mir       Një ndër akuzat e kahershme që kanë mëshuar ndaj Kuranit nga jomyslimanët, është se ai na paska një strukturë dhe formë të çrregullt. Thuhet se nga ajeti në ajet, nuk...[more]

Category: Keqkuptime mbi islamin

23.03.2012

A munden muslimanët të kenë për shokë jomuslimanët?

Koncepti Uilajes në Kuran    (Koncepti Uilajes në Kuran.) - Muhammed Fadel       Fjalët, si emrat po ashtu edhe foljet, që rrjedhin nga rrënja ue-le-je janë të gjithëpranishme në...[more]

Category: Keqkuptime mbi islamin, Perzgjedhur nga Autori

Oraret e faljes

25/01/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
05:18 06:5512:0014:3016:5318:19

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook