16.03.2016

Sure Ihlas

Surja Ihlas është nga ato sure, të cilat i janë shpallur të Dërguarit të Allahut (a.s) për të rrënjosur besimin. Ajo flet për njësimin e Allahut dhe për atë që askush nuk është i ngjashëm me Të. Ajo hedh poshtë besimin e gabuar...[more]

Category: Perzgjedhur nga Autori, Kuran

25.02.2016

Thesare nga surja El Enbija rreth përgjigjes së lutjeve të Profetëve

Kush lexon suren El Enbija dhe mediton në thesaret e saj, do të gjejë se Allahu i Lartësuar i është përgjigjur lutjeve të Profetëve.  Le të lexojmë së bashku këto ajete, pastaj të themi sekretin e përgjigjes së lutjeve të...[more]

Category: Perzgjedhur nga Autori, Kuran

24.04.2014

Koncepti i kauama-s (Autoritetit te burrit)

Ai është një koncept i cili bazohet në ajetin:”Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre.” (Nisa, 34) Disa njerëz, mendojnë se me këtë autoritet...[more]

Category: Kuran, Perzgjedhur nga Autori

23.12.2013

Efekti i dëgjimit të Kuranit

Vallë si ndikojnë versetet e Kuranit fisnik, në qelizat e trurit? Cili është interpretimi shkencor lidhur me shërimin nëpërmjet Kuranit? A përmban Kurani energji pozitive? Një eksperiencë personale Shkaku që më bëri të ulem dhe...[more]

Category: Kuran, Perzgjedhur nga Autori

19.12.2013

Kurani dhe shartet

Zakonisht ne lexojmë: Janë pesë obligime kryesore fetare: Shehadeti, Namazi, Agjërimi, Zekati dhe Haxhi. I quajnë edhe pesë shtyllat e Islamit, ose më shpesh pesë shartet islame. Këtë e hasim edhe në Ilmihalë dhe në...[more]

Category: Kuran, Perzgjedhur nga Autori

30.10.2013

Komenti i sures Fatiha

Sureja Fatiha   Surja Fatiha, iu shpall Profetit a.s kur ishte akoma në Meke. Ajo përmban shtatë ajete dhe është surja e pestë që iu shpall Profetit a.s nga Kurani. Ajo njihet ndryshe si "nëna e Kuranit" dhe...[more]

Category: Kuran, Perzgjedhur nga Autori

09.07.2013

Komenti i ajeteve të agjërimit

            Komenti i ajetit:             “O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë detyrë për ju, sikurse ka qenë edhe për ta që ishin para...[more]

Category: Kuran

Displaying results 1 to 7 out of 41
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-41 Next > Last >>

Oraret e faljes

25/01/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
05:18 06:5512:0014:3016:5318:19

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook