Kuran

Pozicionet e yjeve

Të nderuar vëllezër! Në Kuranin Famëlartë gjendet një ajet kuranor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Betohem në pozicionet e

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit