Fikh Hanefi

Pastërtia

Nga ana gjuhësore, “Tahara” do të thotë: “pastrim”. Në Fikh, “Tahara” përkufizohet me fjalët: “Pastrim i veçantë dhe i shumëllojshëm si:

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit