Sheriati dhe jeta

Injoranca

Dihet se Kurani Fisnik ka emërtuar me injorancë epokën para Islamit. Poezia e mrekullueshme dhe letërsia e rrallë nuk qenë të

Lexo më shumë...

Islami dhe edukimi

Besojmë se Islami i kushton rëndësi të veçantë edukimit dhe orientimit, ashtu siç i kushton rëndësi ligjit dhe ligjësimit, madje edukimit

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit