Vlera e puneve te mira

Vlera e Kuranit

Allahu i Madhërishëm  përshkruan  vlerën e librit të Tij,  Kuranit  Famëlartë në 29 – të  sure. “Ky është Libri në të

Lexo më shumë...

Vlera e kohës

Autor: Amer Halid Humbja në betejën e Uhudit, pasi dyzet prej luftëtarëve myslimanë e shkelën urdhërin e Profetit a.s, ishte një

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit