Moralet e këqija

Zilia dhe smira

Fillojmë me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falederimet janë për Zotin, paqa dhe mëshira e Zotit, qofshin mbi profetin Muhamed a.s,

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit