Grupacione dhe sekte

Kuranijunët

Kurani është libri i Allahut, udhërrëfyes i njerëzve në rrugë të drejtë, të cilin ia shpalli Profetit Muhamed (a.s). Në Kuran,

Lexo më shumë...

Sufizmi në Islam

Imam Hamza Jusuf, në raste të ndryshme edhe hatib i Shoqatës së Bashkësisë Myslimane në Santa Karla, Kaliforni, foli mbi sufizmin

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit