Grupacione dhe sekte

Sufizmi në Islam

Imam Hamza Jusuf, në raste të ndryshme edhe hatib i Shoqatës së Bashkësisë Myslimane në Santa Karla, Kaliforni, foli mbi sufizmin

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit