26.01.2011

Xhuzi 17

Surja Enbija   Nga vetë emri i kësaj surje, kuptohet që ajo përmban histori të ndryshme profetësh. Roli i profetëve ka qenë që t'i kujtojnë njerëzimit mesazhin dhe detyrat që kanë ndaj Zotit dhe Krijuesit të tyre. Shpesh...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 18

Surja Nur   Kjo sure përbëhet nga gjashtëdhjetë e katër ajete. Të gjithë ajetet e kësaj surje flasin mbi etika dhe norma sociale, duke u fokusuar tek ato brenda familjes. Surja Nur, është një sure me tematikë sociale dhe...[more]

Category: Kuran

26.01.2011

Xhuzi 19

Surja Furkan Boshti i sures Furkan është mbi rrezikun dhe pasojat e përgënjeshtrimit të Kuranit dhe të mesazhit me të cilin u dërgua profeti Muhamed a.s. Kjo sure, e ka marrë emrin Furkan (ndarës) pasi Kurani është ndarësi...[more]

Category: Kuran

25.01.2011

Xhuzi 20

Surja Kasas   Surja Kasas, fokusohet kryesisht në historinë e profetit Musa a.s që nga koha e lindjes, fëmijëria, rinia, martesa, kthimi në Egjypt dhe triumfi kundër Faraonit. Veç Musait a.s, përmendet dhe dënimi që...[more]

Category: Kuran

25.01.2011

Xhuzi 21

Surja Ankebut Surja Ankebut i është shpallur Profetit a.s në Meke. Boshti dhe tematika kryesore e kësaj sureje janë fatkeqësitë dhe sprovat me të cilat përballet njeriu gjatë jetës në këtë botë. Surja Ankebut, u shpall në një...[more]

Category: Kuran

25.01.2011

Xhuzet 22 dhe 23

Që këtu e në vazhdim, do të shohim që pesë-gjashtë sure, flasin dhe fokusohen mbi një objektiv të vetëm. Të gjithë suret e xhuzit 22 dhe 23 flasin mbi një tematikë të vetme.  Pasi ti o musliman e ke kuptuar misionin dhe...[more]

Category: Kuran

25.01.2011

Xhuzi 24

Surja Zumer   Kjo sure, është nga suret më prekëse për këdo që e lexon. Kjo, pasi e gjithë surja sillet rreth një objektivi të rëndësishëm, sinqeriteti për Zotin. Nëse kërkon të jesh në shoqërinë e besimtarëve në xhenet,...[more]

Category: Kuran

Displaying results 29 to 35 out of 41

Oraret e faljes

12/08/2020
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Urtësi Profetike

Gjërat që i çojnë njerëzit

më shumë në Xhennet

janë devotshmëria

dhe mirësjellja.


Grafika pa koment

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook