Për atë që neglizhon faljen e namazeve vullnetare!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Përgjatë një viti

Dallimi midis atij që fal sunetet -namazet vullnetare – dhe atij që nuk i fal është 9125 rekate apo më tepër.

Dallimi midis atij që fal sunetet e Sabahut dhe atij që nuk i fal është 730 rekate.

Dallimi midis atij që fal sunetet e Ylesë dhe atij që nuk i fal është 2190 rekate.

Dallimi midis atij që fal sunetet e Ikindisë dhe atij që nuk i fal është 1460 rekate.

Dallimi midis atij që fal sunetet e Akshamit dhe atij që nuk i fal është 730 rekate.

Dallimi midis atij që fal namaz vullnetar midis ezanit dhe ikametit të Akashmit është 730 rekate.

Dallimi midis atij që fal sunetet e Jacisë dhe atij që nuk i fal është 2190 rekate.

Dallimi midis atij që e fal vitrin një rekat dhe atij që nuk e fal është 365 rekate.

Dallimi midis atij që fal dy rekate të Duhasë dhe atij që nuk i fal është 730 rekate.

Dallim shumë i madh por ne nuk e ndjejmë për shkak të neglizhencës dhe dembelizmit tonë.

Mos të harrojmë se çdo rekat ka dy sexhde që nënkupton ngritjen me dy gradë në Xhenet. I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Falu (bëj sexhde) sa më shumë, sepse për çdo sexhde që bën për hatër të Allahut, Allahu ka për të ngritur në një gradë të lartë dhe ka për ta hequr një gabim.”[1]

[1] – Muslimi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Mos humbisni asnjë lajm të rëndësishëm. Regjistrohu në buletinin tonë.