Shtyllat e Islamit

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë: “Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: Shehadeti – dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij -, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i Ramazanit si dhe kryerja e haxhit.”

Çfarë mësojmë nga hadithi i mësipërm?

1 Muslimani dëshmon se Ai që e meriton të adhurohet është vetëm Allahu.

2 – Muslimani dëshmon se Profeti Muhamed (a.s) është rob dhe i dërguar i Allahut.

3 – Muslimani fal pesë namazet me dashuri dhe përkushtim.

4 – Muslimani ndihmon të varfërit dhe nevojtarët me pasurinë e tij.

5 – Muslimani agjërgon muajin e Ramazanit.

6 – Muslimani viziton Qaben, shtëpinë e Zotit, nëse ka mundësi.

Mësim praktik:

Një ditë Besarti i tha shokut të tij Amirit: Dëshiroj të bëhem musliman, por nuk e di se si.

Amiri i tha: Shumë e thjeshtë. Gjëja e parë që duhet të bësh është të thuash shehadetin?

Besarti: E si thuhet shehadeti?

Amiri: Thuaj: “Esh’hedu en la ilahe il la Allah ue esh’hedu enne Muhammeden abduhuhu ue resuluhu.”

Besarti: “Esh’hedu en la ilahe il la Allah ue esh’hedu enne Muhammeden abduhuhu ue resuluhu.” Si përkthehet dëshmia?

Amiri: Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. A e di Besart se unë jam shumë i lumtur për ty. Ti tani quhesh musliman dhe për këtë duhet të falenderosh Allahun duke thënë: “El hamdulil lah”

Besarti: El hamdulil lah.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Mos humbisni asnjë lajm të rëndësishëm. Regjistrohu në buletinin tonë.