29.08.2011

Zekati i Fitrit

Abdulla ibnu Amër (r.a) ka thënë: “Profeti (a.s) e ka bërë obligim zekatin e Fitrit për skllavin, njeriun e lirë, mashkullin, femrën, të voglin, të madhin dhe për të gjithë myslimanët një saun[1] me hurma arabe apo një saun me...[more]


29.08.2011

Në përfundim të muajit

Pendesa El Egar ibnu Jesar El Muzeni (r.a) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “O ju njerëz! Pendohuni tek Allahu, sepse unë kërkoj falje tek Allahu njëqind herë në ditë.”[1] Shpjegimi i hadithit: Pendesa dhe kërkimi falje...[more]


26.08.2011

Në kërkim të natës së Kadrit

Aishja (r.a.) ka thënë: “Në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit profeti (a.s.) hynte në itikaf dhe thoshte: “Kërkojeni natën e Kadrit në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit” Në një transmetim tjetër thuhet: Kërkojeni atë në netët...[more]


23.08.2011

Itikafi

 Ibnu Omeri (r.a) ka thënë: “Në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit, profeti (a.s) hynte në itikaf”[1] Shpjegimi i hadithit: Ky hadith flet për vlerën e itikafit në xhami, veçanërisht në dhjetëditëshin e fundit të...[more]


02.08.2011

Specifikat e muajit të Ramazanit

Ebu Hurjere (r.a) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Kur vjen muaji i Ramazanit hapen portat e Xhenetit, mbyllen portat e Xhehenemit dhe shejtanët prangosen”.[1] Shpjegimi i hadithit Ky hadith profetik flet për vlerën dhe...[more]


02.08.2011

Vlerat e agjërimit

Ebu Hurejre (r.a) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Çdo vepër e mirë që kryen i biri i Ademit shumëfishohet nga dhjetëfish deri në shtatëqind fish. Allahu i Lartësuar thotë: Përveç agjërimit, ai është për Mua dhe vetëm Unë...[more]


26.07.2011

Nijeti në agjërim

Hafsa, nëna e besimtareve, transmeton se profeti (a.s) ka thënë: “Ai i cili nuk bën nijet për të agjëruar përpara agimit, atëherë nuk ka agjërim për të”.[1]            ...[more]


Displaying results 43 to 49 out of 90

Oraret e faljes

13/08/2022
ImsakuL.DiellitDrekaIkindiaAkshamiJacia
03:5405:4112:5316:4219:5221:27

Hadithe

Transmetohet nga

Ebu Hurejra radijAllahu anhu se:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu

alejhi ue sel-lem ka thënë:

Umra nga umra janë fshirje

për mëkatet që bëhen midis tyre,

ndërsa haxhi i pranuar nuk

ka shperblim tjetër për të

veç xhenetit.”

Buhariu (1773) dhe

Muslimi (1349)

 


Haxhi 2022 / 1443

Kliko për tu zmadhuar

Kontakt

Emaili juaj:
Mesazhi:

Abonimi

Enter your email address:

Facebook