Vizion

Feja dhe politika

Çfarë lidhjesh ka feja me filozofinë? Çfarë lidhjesh ka feja me shkencën? Çfarë lidhjesh ka feja me politikën? Çfarë lidhjesh ka

Lexo më shumë...

Islami dhe edukimi

Besojmë se Islami i kushton rëndësi të veçantë edukimit dhe orientimit, ashtu siç i kushton rëndësi ligjit dhe ligjësimit, madje edukimit

Lexo më shumë...
[dailytable_horizontal]
[dailytable_vertical]

Artikujt e fundit